Щастието на децата е в бъдещето на Земята

Земля в илюминаторе

Кой ще научи учителите

 

от Стела Стоянова в-к "Стандарт", 11 октомври 2013 г. Образователното министерство готви нова идея за "бърза писта" в учителската кариера - участието в квалификационни курсове. То ще носи на педагозите точки, които ще бъдат своего рода "разменна монета" при р ...
Седмична програма на паралелките за I срок 2014/2015 година

Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"

За да видите "Седмична програма на паралелките" - отворете прикрепения файл... ...

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК "ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ"

ЧСОУ Св. Георги с билингвално българо-английско обучение

Скъпи учители, Уважаеми родители, Бих искала да Ви поздравя с днешния прекрасен празник на основните християнски добродетели, c който Българската православна църква почита паметта на светите мъченици София и дъщерите й Вяра, Надежда и Любов. За мен това е личен и много специален празник, защото ...
Умът е не само в знание-
то, но и в умението то да се прилага.

Аристотел

Образование е това, кое-
то остава, когато забра-
вим всичко, което сме научили в училище.

Алберт Айнщайн

"Самолюбие - Същността на са-
молюбието и на човешкото "аз" е да обича само себе си и да мисли само за себе си. Но какво да стори човек? Не е в негова власт да предпази любимия си обект от недостатъци и страда-
ния: иска да бъде велик, а се вижда нищожен; иска да бъде щастлив, а се вижда нещастен; иска да бъде съвършен, а се вижда съвсем несъвършен; иска да бъде обичан и ценен от хора-
та, а съзнава, че недостатъците му заслужават само отвращение и презрение.

Поради това противоречие у не-
го възниква най-несправедли-
вата и възможно най-престъпна-
та страст; той започва да изпит-
ва смъртна омраза към истината, която убедително изобличава слабостите му. Естествено, не-
приятно е да си изпълнен с недостатъци, но още по-лошо е да ги имаш, а да не искаш да ги признаеш, защото тогава проя-
вяваш още един: умишлена са-
моизмама. Не желаем другите да ни лъжат; несправедливо ни се струва, ако искат да ги ценим повече, отколкото заслужават: справедливо ли е тогава ние да ги лъжем и да искаме те да ни уважават незаслужено."

Блез Паскал, "Мисли"


Блез Паскал (1623 - 1662 г.) e ге-
ниалeн френски учeн с изследва-
ния и открития в областта на фи-
зиката и математиката, със за-
дълбочени трудове по филосо-
фия. На 16 години той създава класическата "Теорема на Пас-
кал", на 18
години изобретява първата сметачна машина, на 25-годишна възраст доказва чрез експеримент съществуването на атмосферно налягане. В своя философски труд "Мисли", Пас-
кал разкрива дълбоките си поз-
нания за природата на човека, за невидимото в човешкия живот.